Set of 10 iron Roman to Scythian arrowheads, framed

Set of 10 iron Roman to Scythian arrowheads, framed

Stock Number:
y3925

Set of 10 iron Roman to Scythian arrowheads, framed

$ 395.00

Set of 10 iron Roman to Scythian arrowheads, framed

Set of 10 iron Roman to Scythian arrowheads, framed

Stock Number:
y3924

Set of 10 iron Roman to Scythian arrowheads, framed

$ 395.00

Luristan bronze short sword blade

Luristan bronze short sword blade

Stock Number:
y3145

Luristan bronze short sword blade

$ 450.00

Persian bronze dagger blade

Persian bronze dagger blade

Stock Number:
y3147

A Persian bronze dagger blade

$ 450.00

Luristan bronze dagger blade

Luristan bronze dagger blade

Stock Number:
y3142

Luristan bronze dagger blade

$ 330.00

Persian bronze medical knife blade

Persian bronze medical knife blade

Stock Number:
y3151

A Persian bronze medical knife blade

$ 270.00

Persian bronze medical knife blade

Persian bronze medical knife blade

Stock Number:
y3152

A Persian bronze medical knife blade

$ 270.00

Mesopotamian bronze dagger blade

Mesopotamian bronze dagger blade

Stock Number:
y3150

A Mesopotamian bronze dagger blade

$ 350.00

Persian bronze dagger blade

Persian bronze dagger blade

Stock Number:
y3148

A Persian bronze dagger blade

$ 280.00

Persian bronze knife blade

Persian bronze knife blade

Stock Number:
y3149

A Persian bronze knife blade

$ 390.00